top
logo


Informacje ogólne PDF Drukuj Email


Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego przeprowadzenia jest właściwy (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997, Art. 8.3).

Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na obszarze całej Polski, jeżeli w zakresie prowadzonych przez tego komornika egzekucji zaległość nie przekracza 6 miesięcy (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji 29 sierpnia 1997, Art. 8.4).

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest:

  • dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności,
  • dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego.
 

bottom
top

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.


bottom

Copyright Tomasz Wieczorek 2009. Poprawny XHTML oraz CSS.